Predajné štýly – drill

Predstavenie drillu

Školenie Štýly predaja je vhodné pre jednotlivcov, alebo firmy pôsobiace v obchode, prevažne vo financiách. Dá sa však uplatniť aj na akýkoľvek iný sektor, kde sa predáva produkt šitý na mieru pre klienta. Účastník školenia sa naučí predávať „veľké veci“, ale aj maličkosti. Naučte sa predávať nie len produkt, ale aj seba samého. Získate na predaj nový pohľad a budete viac motivovaní dosahovať lepšie výsledky.

Viac informácií o drille

Predaj je jeden z najdôležitejších segmentov každej firmy. Bez predaja by totiž žiadna firma nemohla existovať, nemala by žiadne tržby. Z toho vyplýva, že predajcovia sú jedna z najdôležitejších profesií. Byť predajncom nie je hanba, no skôr naopak, dobrých predajcov je veľmi málo a firmy si ich vážia. Milanove školenie vám pomôže zlepšiť predajné procesy, naučí vás nové techniky predaja a zdokonalí tie staré. 

Hlavné body drillu

  • Prečo predávať
  • Zlepšenie predajných schopností
  • Nové techniky predaja

Objednať sa na drill, alebo zistiť ešte viac informácií o školeniach môžete na nasledujúcich kontaktoch. Tešíme sa na vás 🙂

Email: info@milancoach.eu
Telefón: +421 948 737 131