Wake up!

Predstavenie drillu

Ako oslovovať ľudí tak, aby spravili požadované veci/úlohy? Ako zrýchliť a zefektívniť svoju prácu? Ako splniť kvartálne plány za jeden až dva mesiace? Ako sa prestať odkláňať od svojich cieľov a priorít? Ako konečne vystúpiť z hmly? Ako zlepšiť svoju komunikáciu voči kolegom, partnerom, nadriadeným, podriadeným? Ako sa dá expandovať biznis aj v súčasnej kríze?

Viac informácií o drille

Tých otázok, na ktoré nájdete odpovedete v tomto školení je neúrekom. Ľudia sa vyhovárajú, že v dnešnej dobe sa nič nedá a za všetko môže vírus, premiér alebo kríza. Opak je však pravdou. WAKE UP!

Hlavné body drillu

  • Ako zlepšiť komunikáciu
  • Ako dosiahnuť svoje ciele aj napriek kríze
  • Nestagnujte, ale pokračujte v raste

Objednať sa na drill, alebo zistiť ešte viac informácií o školeniach môžete na nasledujúcich kontaktoch. Tešíme sa na vás 🙂

Email: info@milancoach.eu
Telefón: +421 948 737 131

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.