Vedieť a uvedomiť si – drill

Predstavenie drillu

Presne mierenými otázkami a úlohami dokáže prísť človek k vlastnému porozumeniu. To znamená, že sa na drille sa naučí, ako si veci uvedomovať a ísť za svojimi cieľmi. Jedná sa skôr o pohovor/konzultáciu, kde Milan pracuje s jednotlivcom, alebo skupinou na tom, aby dosiahli výrazný pokrok v nastavení samého seba a mohli sa skutočne ďalej posúvať.

Viac informácií o drille

Medzi „vedieť“ a „uvedomiť si“ je skutočne veľký rozdiel. Ľudia vedia, že potrebujú viac peňazí, že musia viac pracovať, že potrebujú kariérne a osobnostne rásť, ale tam to často krát aj skončí. Málokto si to skutočne aj uvedomuje a vykoná kroky, ktoré sú k tomu potrebné. Človek by si preto mal veci aj uvedomovať, čo vedie k akcii a vykonaniu danej činnosti, než len vedieť, že aha, toto potrebujem, ale tam to aj skončí.

Hlavné body drillu

  • Spoznať rozdiely medzi „vedieť“ a „uvedomiť si“
  • Správne nastavenie človeka
  • Skutky a činy vedúce k splneniu cieľov

Objednať sa na drill, alebo zistiť ešte viac informácií o školeniach môžete na nasledujúcich kontaktoch. Tešíme sa na vás 🙂

Email: info@milancoach.eu
Telefón: +421 948 737 131

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.