Štatistiky – drill

Predstavenie drillu

Prideľte kondície a štatistiky sebe a svojim spolupracovníkom a merajte ich výkon. To zabezpečí dokonalú kontrolu nad skupinou a dodržiavanie vopred dohodnutých a nastavených „vzorcov“. Na školení sa okrem iného naučíte ako správne zapisovať svoje príjmy a náklady, svoj celkový pracovný výkon, produkčné jednotky a ako tieto veličiny zhodnotiť. Jedine tak budete vedieť, či naozaj prosperujete, alebo sa jedná len o ilúziu prosperity.

Viac informácií o drille

Po komunikácii sú kondície a štatistiky druhým základným pilierom rozvoja. Každý človek si potrebuje nastaviť kondíciu, či už v produkčnej, pracovnej, kariérnej, partnerskej, alebo akejkoľvek inej oblasti. Meranie svojho výkonu je kriticky dôležité pre napredovanie. Bez merania svojho výkonu – a teda bez štatistík – sa ľudia často krát ocitnú v hmle a nevedia ako ďalej. Nebuďte v hmle a poďte sa s Milanom naučiť, ako správne kvantifikovať a kvalifikovať svoj výkon.

Hlavné body drillu

  • Nastavenie správnych kondícií
  • Meranie a optimalizácia 
  • Vyhodnotenie prosperity

Objednať sa na drill, alebo zistiť ešte viac informácií o školeniach môžete na nasledujúcich kontaktoch. Tešíme sa na vás 🙂

Email: info@milancoach.eu
Telefón: +421 948 737 131

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.