Rudimenty – drill

Predstavenie drillu

Azda najosobnejšie školenie zo všetkých, ktoré môžete s Milanom absolvovať. Ide o vzájomnú pomoc a podporu pri jednotlivých životných problémoch a komplikáciách. Komunikácia je veľmi dôležitou súčasťou všetkého a na tomto drille sa to prejavuje ešte o to viac. Akých ľudí stretávaš, tak sa aj máš. A preto je dôležité jednak sa obklopovať tými správnymi ľuďmi, ale aj s nimi diskutovať o veciach a problémoch. Na tomto drille sa preto porozprávate s Milanom, ešte viac sa spoznáte a následne sa začnete podporovať a pomáhať si.

Viac informácií o drille

Dostatok jedla, pitia, spánku, vitamínov, energie, osobného života je pre rozvoj osobnosti veľmi dôležitý. Áno, to sú takzvané rudimenty. Jedna vec je úspech v kariére, ale pokiaľ kvôli tomu nevládzete fungovať, nemáte čas na jedlo, spánok a život ako taký, asi to tiež nie je správne rozhodnutie. Úspech je dôležitý, ale netreba si kvôli nemu zničiť zdravie, alebo osobný život. Rudimenty sú osobné veci, o ktoré by sa v určitých medziach mal zaujímať aj líder každej skupiny, alebo organizácie. Keď sa darí jeho podriadeným, darí sa aj jemu.

Hlavné body drillu

  • Vzájomné spoznanie sa
  • Jednotlivé rudimenty
  • Čo riešiť a čo nechať plávať

Objednať sa na drill, alebo zistiť ešte viac informácií o školeniach môžete na nasledujúcich kontaktoch. Tešíme sa na vás 🙂

Email: info@milancoach.eu
Telefón: +421 948 737 131

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.