Komunikácia – drill

Predstavenie drillu

Buďte vypočutý, ale zároveň aj počúvajte! Na tomto školení budete trénovať ako správne, a hlavne efektívne komunikovať. Milan vám ukáže, ako má vyzerať komunikácia smerom dnu, ale aj von. Účastník školenia bude mať po absolvovaní oveľa lepší prehľad o komunikácií, čo by malo viesť k zlepšeniu výsledkov pri predaji.

Viac informácií o drille

Správna a efektívna komunikácia je veľmi dôležitá, nie len v biznise, ale aj v osobnom živote. Veľa ľudí sa vie parádne obliecť, odprezentovať sa, rozumejú produktom, avšak viaznu v komunikácií a to ich brzdí. Komunikácia je najzákladnejší pilier predaja, ale aj osobného rastu. Na tomto drille sa naučíte správne komunikovať – či už smerom von (voči klientom, nadriadeným, alebo podriadeným), alebo smerum dnu (efektívne počúvanie je 50% komunikácie).

Hlavné body drillu

  • Zefektívnenie komunikačného procesu
  • Ako odovzdávať komunikáciu
  • Ako prijímať komunikáciu

Objednať sa na drill, alebo zistiť ešte viac informácií o školeniach môžete na nasledujúcich kontaktoch. Tešíme sa na vás 🙂

Email: info@milancoach.eu
Telefón: +421 948 737 131

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.