Hrubý vs. čistý príjem – drill

Predstavenie drillu

Na drille sa dozviete čo je to hrubý príjem podnikateľa a ako ho zvyšovať. Keď dané poznatky začnete aplikovať, rozšírite si pochopenie danej problematiky a to väčšinou vedie práve k nárastom príjmov. Nie je to o tom zodrať sa z kože, ani pracovať 20 hodín denne. Školenie vám ukáže, ako zefektívniť „odpracované“ hodiny a naučiť sa navyšovať zdroje a toky príjmov.

Viac informácií o drille

Všetci to poznáme – hrubý verzus čistý príjem. Hrubý príjem je mzda v zamestnaní, od ktorej sa odpočítajú dane a odvody a vzniká tak čistý príjem. Ako zamestnanec odpracujete 160 hodín mesačne, väčšinou vo fixne stanovenú dobu a dostávate výplatnú pásku a čistý príjem. Mnoho ľudí sa však takto fixuje aj pri podnikaní a to samozrejme nie je dobre. V podnikaní je veľký rozdiel medzi hrubým a čistým príjmom, pretože často krát môžete svoje príjmy výrazne navýšiť, čo v zamestnaní nie je možné.

Hlavné body drillu

  • Rozdiel medzi hrubým a čistým príjmom
  • Čo je to hrubý príjem pri podnikaní
  • Ako zvyšovať toky príjmov

Objednať sa na drill, alebo zistiť ešte viac informácií o školeniach môžete na nasledujúcich kontaktoch. Tešíme sa na vás 🙂

Email: info@milancoach.eu
Telefón: +421 948 737 131

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.