Focus – drill

Predstavenie drillu

Školenie vám ukáže, ako ísť z bodu A do bodu B. Nepôjdete obkľukou, ani s desiatimi zastávok, ale priamo a za jasným cieľom. O tom je focus, alias sústrednie sa. Veľká časť tohto školenia je praktická – budete robiť úlohy pod taktovkou Milana Tkáča. Zistíte, ako sa zamerať na konkrétne ciele, čo vedie k efektívnejšej práci, alebo aj k usporiadanejšiemu osobnému životu.

Viac informácií o drille

Množstvo ľudí zostáva pri riešení úloh a taskov zacyklených a nedoťahujú veci do konca. Jednoducho, majú toho príliš veľa a nestíhajú, neprioritizujú, alebo rovno nepovedia, že danú vec nedokončili. Focus je veľmi dôležitá vlastnosť, ktorou lídri a manažéri dokážu ukončovať rozbehnuté cykly. Pred týmto školením je nutné absolvovať Kondície a štatistiky, keďže spolu úzko súvisia.

Hlavné body drillu

  • Ako ísť priamo z A do B
  • Zlepšovanie efektivity a dokončovanie cyklov
  • Riešenie praktických úloh

Objednať sa na drill, alebo zistiť ešte viac informácií o školeniach môžete na nasledujúcich kontaktoch. Tešíme sa na vás 🙂

Email: info@milancoach.eu
Telefón: +421 948 737 131

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.