„Done“ vs. done – drill

Predstavenie drillu

Školenie sa vedie v duchu praktických príkladov, kde Milan uvádza cca 20-30 príkladov z vlastného života a skúseností, aký je rozdiel medzi „done“ a done. Drill presúva pozornosť poslucháča na to, ako skutočne ukončovať a zatvárať veci, či projekty. Naučí vás správne míňať čas na dokončenie cyklov a tým zamedzí zbytočnému plytvaniu energie na kontrolu a doťahovanie nedokončených vecí.

Viac informácií o drille

Veľa ľudí je naozaj schopných a pracovitých, pričom sú schopní veci, alebo projekty naozaj aj dokončiť. Avšak jedná sa o naozajstné dokončenie a odovzdanie, alebo len o „dokončenie“? Aj napriek šikovnosti ľudí ostáva veľa vecí reálne dokončených na 90 – 99%. Skutočné ukončenie vecí na 100% je jednou z najvyšších schopností ľudí a len málokto túto schopnosť má.

Hlavné body drillu

  • Reálne ukončovanie úloh a cyklov
  • Efektívne využívanie času
  • Kontrola a predchádzanie zacyklenosti

Objednať sa na drill, alebo zistiť ešte viac informácií o školeniach môžete na nasledujúcich kontaktoch. Tešíme sa na vás 🙂

Email: info@milancoach.eu
Telefón: +421 948 737 131

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.