Ako plánovať v biznise – drill

Predstavenie drillu

Drill poskytne konkrétne činnosti, body, nápady a kontroly ako plánovať biznis a kariéru. Určíme si zámer podnikania, ciele a targety, projekty a podprojekty, určia sa ľudia na to potrební, rozpočet, smernice a konkrétne kroky a činnosti. Zo školenia preto odídete pripravený a môžete sa rovno pustiť do práce na určených cieľoch a targetoch. Samzorejme, počas plánovania je treba počítať aj s nepredvídanými okolnosťami, na ktoré sa tiež však dá čiastočne pripraviť efektívnym plánom.

Viac informácií o drille

Ľudia veľa krát nezlyhávajú v činnostiach, ale zlyhávajú v plánovaní. Buď zle plánujú, alebo neplánujú vôbec. A to je veľká chyba. Plánovanie v biznise je kľúčovo dôležité. Ako sa hovorí, pokiaľ vyplávate z prístavu bez jasného cieľa kam máte namierené, nikdy tam neprídete a len sa budete brodiť po mori. Nezabúdajte, váš biznis a kariéru treba plánovať.

Hlavné body drillu

  • Naučíme sa plánovať biznis a kariéru
  • Kto? Kedy? Prečo? Za koľko? Ako dlho? a podobne
  • Kontrola plnenia cieľov

Objednať sa na drill, alebo zistiť ešte viac informácií o školeniach môžete na nasledujúcich kontaktoch. Tešíme sa na vás 🙂

Email: info@milancoach.eu
Telefón: +421 948 737 131

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.