3 TYPY PARTNEROV – PODNIKATEĽOV

Počas svojho podnikateľského pôsobenia som mal možnosť spozorovať 3 typy ľudí, ktorých si človek môže pribrať do svojho podnikania, či už ide o obchodných partnerov, manažérov alebo iných spolupracovníkov na kľúčových pozíciách. V tomto článku by som chcel poukázať na každý z týchto troch typov, ako ich rozpoznať a prečo sa niektorým z nich radšej vyhnúť.

Povedzme, že na začiatku každej podnikateľskej spolupráce je človek, ktorému sa zveríte so svojou víziou a ktorý sa na vás napojí. To, k akému typu partnera sa tento človek radí, môže značne ovplyvniť, akým smerom sa spolupráca bude vyvíjať.

1. TYP PARTNERA

Prvým typom partnera je človek, ktorý s vami bude sláviť úspechy, no nezľakne sa ani prekážok. Jednoducho, keď sa bude projektu dariť, bude ho propagovať, bude sa s vami tešiť, bude za vás orodovať, bude čerpať výhody a robiť poctivo svoju prácu. Čo je však dôležité, ak nastane vo vašom spoločnom projekte nejaký problém, nezdar alebo sa objaví podnikateľská výzva, tento typ partnera má tendenciu s vami daný problém riešiť. Vyhrnie si rukávy a bude s vami bojovať za prežitie projektu a jeho posun vpred. Tento typ nezabúda, že z projektu nemožno len brať, ale treba do neho aj niečo dávať.

2. TYP PARTNERA

Pochopiteľne, druhý typ partnera bude s vami tiež sláviť „slnečné dni“. Keď bude podnikanie prekvitať, typ číslo dva sa s vami bude veľmi rád ukazovať a projekt propagovať. Avšak, keď prídu dažde, takýto typ partnera sa zrazu stiahne, začne menej komunikovať a prestane riešiť. Stane sa viac-menej len pozorovateľom a začne kalkulovať, či je ešte daný projekt pre neho dostatočne bezpečný, úspešný a schopný prežitia. Prestane sa projektom chváliť a bude iba spoza rohu pozerať, ako vy bojujete s problémami. Svoju pomocnú ruku vám však nepodá. Typ číslo dva zabúda na to, že projekty často bývajú o tom, že raz sme hore a raz dole. Nakoniec úplne zabudne, že je vaším partnerom, spoločníkom a kamarátom.

3. TYP PARTNERA

Tak ako prvé dva, tak aj tretí typ partnera bude s vami sláviť všetky úspechy a poukazovať na to, že to on stojí za týmto projektom. Všetko sa však zmení, ak projekt narazí na problémy. Nie len, že vám tento človek nepodá pomocnú ruku pri riešení problému, ale ešte si do vás aj kopne. Akonáhle vás vidí dole, z projektu sa odpojí a nechá vás v štichu.

Čo vám odporúčam? Partnerov vyberať starostlivo, preveriť si ich, podrobiť ich skúške a nedať hneď všetko zadarmo.

Vážte si ten prvý typ partnerov, ktorí s vami budú nie len oslavovať, ale aj bojovať v ťažkom období. Tento postoj im samozrejme opätujte. Keď budú mať problémy, stojte pri nich a buďte rovnakou mierou zodpovedný za váš projekt.

Druhý a tretí typ hráva falošné hry, preto je najlepšie sa takým partnerom vyhnúť. Ak na takých však natrafíte, nesmie vás to zastaviť. Choďte ďalej, makajte a ukazujete, že vy na to máte a dokážete svoj projekt preniesť aj cez daždivé obdobia.

Keby podnikanie produkovalo iba úspešné projekty, ktoré nenarážajú na žiadne prekážky, podnikal by každý. Neexitovali by skrachované firmy, neboli by bankroty, neúspechy, dlhy, záväzky, nebolo by nič.